-
+
Intresserad av att vara utbytesstudent?

Läs mer om studier eller praktik utomlands

Läs reseberättelser av studerande som gjort utlandspraktik

Relaterade länkar

Europass

Jobstep

Blanketter & dokument

Praktikhandboken 

Styrdokument för praktik

Internationalisering 

Blanketter för utlandspraktik hittar du under Studera utomlands.

 

Vårdpraktik utanför Åland

Som studerande vid vårdprogrammet har du möjlighet att genomföra internationell praktik som komplement till praktiken på Åland.

Utbytet inom vårdprogrammet sker inom Skandinavien och Baltikum genom Nordplus nätverken DANOSFI, Medico, VAUM, Nordkvist och NORDMAN och inom Europa genom ERASMUS.

NORDMAN

Via nätverket NORDMAN sker ett utbyte genom Mälardalens Högskola, Jyväskylä Universitet , Tartu School of Health Care samt i Danmark på  VIA UC i Viborg
I nätverket deltar också Riga Stradins University och Lithuanian University of Health Sciences.  

VAUM+

Genom nätverket VAUM kan man åka till Gävle, Umeå eller Novia i Vasa för att göra praktik på respektive sjukhus. Inom VAUM är lärarutbytet också livligt. Nätverket är litet men aktivt.

Läs mer om VAUM+

DANOSFI

Genom DANOSFI har Högskolan på Åland utbyte med bl.a. Högskolen i Innlandet och Högskolan i Halmstad. Praktik inom vård kan utföras också via Uppsala Universitet, Metropolia och VIA UC – Silkeborg och Århus.

Läs mer om DANOSFI+

 

NORDKVIST 

År 2016  påbörjar högskolan samarbetet i ett helt nytt nätverk med 14 partnerskolor med möjligheter till VFU-platser. Läs mer om Nordkvist-nätverket.

ERASMUS utbyte

Studier och även praktik  inom Europa kan ske genom Erasmus utbyte och med de partnerhögskolor som Högskolan på Åland har avtal med, inom vårdprogrammet Högskolen i Innlandet och University of Nordland, Bodø  i Norge och University of Malaga i Spanien. Under läsåret 2016-17 tar University of Central Lancashire inte emot utbytesstuderande.

 

Kontaktuppgifter

DANOSFI: Katharina Ulenius

MEDICO: Erika Boman

NORDMAN: Jenny Österbacka

NORDKVIST: Lena Nyman-Wiklund

VAUM:  Lena Nyman-Wiklund

ERASMUS: Lena Nyman-Wiklund

I ärenden gällande nätverkens koordinering kan Internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund kontaktas. 


Bokmärk och dela