-
+

DANOSFI+

Nätverket DANOSFI är ett NORDPLUS projekt som innebär nordiskt samarbete mellan sjuksköterskeutbildningar i fem olika länder.


Samarbetet i nätverket syftar till student- och lärarmobilitet,  expressmobilitet och intensivkurser.

Tack vare studentmobiliteten får studenterna ta del av olika nordiska vårdsystem och de olika kulturella skillnader som kan finnas i vårdsystemen.

För lärare bildar samarbetet en grund för nyttjande av varandras kompetenser, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ger många synergieffekter.

 

Kontaktuppgifter


Metropolia Ammattikorkeakoulu
PL 4030
FIN-00079 Metropolia

Kontakt:
Aija Ahokas
Senior Advisor of International Relations, Senior lecturer
Tfn +358 50 401 3503

 

Högskolan på Åland
Internationell koordinator: Lena Nyman-Wiklund
Kontaktperson på vårdprogrammet: Katarina Ulenius, lektor

Samarbetsskolor i nätverket

Kontaktuppgifter till samarbetshögskolorna>>

Mötesprotokoll  >>


Bokmärk och dela