-
+

VAUM+

Nätverkets syfte är att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas genom studerande- och lärarutbyte, vilket i sin tur bidrar till en utveckling inom sjukskötarprogrammet inom partnerhögskolorna.


Partnerhögskolorna arbetar aktivt med att effektivera kontakterna med varandra för att gynna vårdlärarna, vårdpersonalen, studeranden samt forskning och utveckling inom området.

Kontaktuppgifter

Högskolan på Åland
PB 1010
AX-22111 Mariehamn, Åland

Tfn +358 (0)18 537 000 (växeln)
Fax +358 (0)18 16913

Internationell koordinator Lena Nyman-Wiklund

Samarbetsskolor i nätverket

Åland: Högskolan på Åland, Vårdprogrammet
Finland: Yrkeshögskolan Novia i Vasa, Vårdprogrammet
Sverige: Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv 

Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad, Sjuksköterskeutbildningen


Kontaktuppgifter till samarbetshögskolorna>>


Bokmärk och dela