-
+
Programmens utformning

Alla utbildningsprogram har samma struktur och består av grundstudier, yrkesstudier, valfria studier, praktik och examensarbete.

Några  utbildningsprogram erbjuder olika inriktningar och programmen omfattar mellan 210 studiepoäng (sp)/ECTS och 270 studiepoäng (sp)/ECTS.

Läs mer om studiepoäng (sp) och ECTS >>

Praktik

I utbildningarna kombineras teori och praktik.

Målet med praktiken är att ge de studerande möjligheter att bli insatta i praktiska arbetsuppgifter som är centrala för studierna samt erhålla kunskaper och färdigheter som är viktiga i arbetslivet.

Examensarbete

I varje utbildningsprogram ingår ett examensarbete på 15 sp.

Syftet med examensarbetet är att visa på att du som studerande självständigt kan tillämpa kunskaper och arbetsmetoder inom ditt yrkesområde.

Mera information hittar du under Skriva examensarbete.

Programmens webbsidor

Alla utbildningprogrammen har egna webbsidor med innehåll som riktar sig till programmets studerande.

 

På programmens webbsidor hittar du bland annat information om

  • kurser
  • praktik
  • utbildningsplan
  • läsårsplanering
  • kontaktuppgifter till din programkoordinator och studiehandledare


Elektroteknik

Företagsekonomi

Hospitality Management

Informationsteknik

Maskinteknik

Sjöfart

Vård (sjukskötare)


Bokmärk och dela