-
+

Relaterade länkar

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande hotell- och restaurangadministratören att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt
  • följa en uppgjord projekttidtabell

Syftet är att arbetet ska vara en brygga mellan studier och arbetsliv, dvs. underlätta den studerandes övergång från studier till hotell- och restaurangadministrativa uppgifter i arbetslivet.  

Mera information

I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.

Kursbeskrivning för examensarbete

Skrivguiden och mallar hittar du under Mina studier   

 


Bokmärk och dela