-
+

Hospitality Management

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för Hospitality Management.

 

Läsåret 2018-2019

Den schemalagda undervisningen startar 20.8.2018 för HM-1, HM-2, HM-3 och HM-4.

Höstterminen 2018

20.8.2018 (v. 34) - 11.1.2019 (v. 2)
Examensfest: måndag 17.12.2018

Undervisningsfritt: 24-28.12.2018 (v. 52)

Vårterminen 2019

14.1.2019 (v. 3) - 31.5.2019 (v. 22)
Examensfest: fredag 24.5.2019


Kansliärenden 

Högskolan Södra (Navigationsskolegränd 2)
Tfn +358 (0)18 537000
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Therese Sjöblom

Programkoordinator

Jeanette Höstman

Kontaktbibliotekarie

Julia AhlqvistBokmärk och dela