-
+

Hospitality Management

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för Hospitality Management.

 

Läsåret 2017-2018

Den schemalagda undervisningen startar 21.8.2017 för HM-1, HM-2, HM-3 och HM-4.

Höstterminen 2017

21.8.2017 (v. 34) - 12.1.2018 (v. 2)
Examensfest: måndag 18.12.2017

Undervisningsfritt: 25-29.12.2017 (v. 52)

Vårterminen 2018

15.1.2018 (v. 3) - 1.6.2018 (v. 22)
Examensfest: fredag 25.5.2018


Kansliärenden 

Högskolan Södra (Navigationsskolegränd 2)
Tfn +358 (0)18 537000
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Therese Sjöblom

Programkoordinator

Jeanette Höstman

Kontaktbibliotekarie

Helena LundbergBokmärk och dela