-
+

Relaterade länkar

Kursbeskrivning för examensarbete

Examensarbete (kvalitets.dok. B.1.3.4) [pdf]

Skriva examensarbete (viktiga dokument)

Skriva uppsats (resurser från biblioteket)

 

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande företagsekonomen att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt
  • följa en uppgjord projekttidtabell

Syftet är att arbetet ska vara en brygga mellan studier och arbetsliv, dvs. underlätta den studerandes övergång från studier till företagsekonomiska uppgifter i arbetslivet.

Mera information

I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.

Kursbeskrivningen Examensarbete (B5000)

Skrivguiden och mallar hittar du under Mina studier


Bokmärk och dela