-
+

Länkar

Europeiskt sjukvårdskort

 


Krissituation

Vid krissituationer, tag kontakt med högskolans krisberedskapsgrupp:

Jonas Waller, rektor
Sven Schauman
, vicerektor
Anna Janson
, administrativ chef
Bo Nygård
, enhetschef
Paula Linderbäck
, kommunikationschef Agneta Eriksson-Granskog, studiehandledare
Mikaela Jansson
, studiekoordinator
Jana Ekebom
, lektor
Bengt Malmberg
, överlärare
Anna Lundberg
, timlärare
Studeranderepresentant


 

 

 

Hälso- & sjukvård

Studerandehälsovård

Information om studerandehälsovård

Hälsovårdare för Högskolan på Åland


Du kan maila till skolhälsovårdarna enligt principen fornamn.efternamn@ahs.ax men ring helst eller utnyttja tiderna för drop-in enligt informationen i länken ovanför.


Tandvård 

Personer under 19 år

Studerande under 19 år har kostnadsfri tandvård.

Studerande skrivna på Åland

För övriga gäller vanlig tandvårdstaxa (hälsocentral). Studerande som är skrivna på Åland kallas automatiskt till tandvården minst vartannat år.

Övriga studerande

Studerande från andra orter får endast akut tandvård.

Kontaktuppgifter

Tandvården


Preventivmedelsmottagningen

Du kan vända sig till preventivmedelsmottagningen för bland annat gynekologiska undersökningar, preventivmedels- och sexualrådgivning, förmedling av preventivmedel, frågor kring oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.

Kontaktuppgifter

Preventivmedelsmottagningen

Skolhälsovården & hälsocentralen

Vid gynekologiska problem kan du även vända dig till skolhälsovårdaren eller hälsocentralen.


Hälsocentralen i Mariehamn

För allmän vård, tid till jourläkare och sjukvårdsupplysning kan du kontakta Hälsocentralen i Mariehamn.

Kontaktuppgifter 

Hälsocentralen


Akut sjukvård

Akuten (Ålands centralsjukhus)

Jour dygnet runt
Tfn +358 (0)18 5355

Ambulans, allmänt nödnummer

Tfn 112

Psykiatrisk jour

Jour dygnet runt
Tfn +358 (0)18 535 100

Mera information om akut sjukvård


Psykiatrisk mottagning

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Vuxenpsykiatriska mottagningen, för personer som är 18 år eller äldre.

Hit kan du vända dig om du vill tala med någon. Det kan gälla allt från nedstämdhet till akut personlig kris på grund av anhörigas död, skilsmässa, etc. Besöket är avgiftsfritt.

Kontaktuppgifter

Vuxenpsykiatriska mottagningen

Jourtelefon

Psykiatrisk jour, tfn +358 (0)18 535 100 (dygnet runt)


Samtalsstöd för studerande

Du som studerar på högskolan kan vid behov få remiss till Medimars leg. psykoterapeut Monica Danielsson för samtalsstöd. Remiss får du via hälsocentralens läkare. Info om tidsbokning till hälsocentralen i Mariehamn.


Folkhälsans familjerådgivning

Du kan vända dig till Folkhälsans familjerådgivning om du önskar diskutera samlevnadsproblem med en kurator eller en psykolog.

Kontaktuppgifter

Folkhälsans familjerådgivning


Missbrukarvård

Missbrukarvården ger behandling, råd och handledning i missbrukarfrågor. Du kan ta kontakt för egen del, men också om du är orolig för någon i din omgivning.

Kontaktuppgifter

Tfn +358 (0)18 531 720
Jourtelefon +358 (0)18 13000
Beroendemottagningen


Bokmärk och dela