-
+

 

Försäkringar 

Olycksfall under praktik

Studerande vid Högskolan på Åland har lagstadgad olycksfallsförsäkring (Finlex 2002/1318) under praktiktiden genom Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsbrev 159970. Försäkringen gäller vid praktiskt arbete till exempel i laboratorier, kök, vid sjösäkerhetscentret och ombord på M/S Michael Sars.

Enligt lagen gäller olycksfallsförsäkringen även då man färdas till och från praktikplatsen, resan ska göras direkt mellan hem och praktikplats utan avvikelser till t.ex. butiken.

Försäkringen gäller inte under teorilektioner, mellan lektionstid och inte för resor till och från skolan.

Alla studerande även utbytesstuderande är försäkrade för olycksfall under praktik såväl på Åland som utomlands.
Om något händer och försäkring utnyttjas: Ta först kontakt med din praktikansvariga på högskolan. Spara kvittot från ev. kostnader och skicka det till Högskolan på Åland - PB 1010, 22111 Mariehamn, Åland

Studerandens ansvar

Märk att försäkringen inte gäller under fritiden under praktiktiden. För studerande som åker på praktik utomlands krävs ytterligare en reseförsäkring  för fritiden. Denna bekostas av studerande själv.

Studerande på sjöpraktik ska ta reseförsäkring (årsreseförsäkring som garanterar hemtransport) den kostar 62 € (t.ex. Alandia) och kan användas under ett års tid flera olika gånger, den gäller alltid för 3 månader åt gången. Är man 4 månader i sträck t.ex. ska man ta en tilläggsförsäkring.
Denhär reseförsäkringen gäller för olyckor på fritiden. Om olyckan är självförvållad i t.ex. berusat tillstånd täcker inga försäkringar kostnaderna varken skolans praktikförsäkring eller egen försäkring.

Alandia försäkrar endast personer med finskt personnummer.

Om något händer: Om olycka sker utanför praktiken sköts försäkringsärendet inte av högskolan.

Arbetsgivarens ansvar

Under avlönad praktik som sommarjobb eller jobb under övriga ledigheter ansvarar arbetsgivaren för försäkringarna.

Sjukförsäkringskort (europeiskt)

Det europeiska sjukvårdskortet ger dig rätt till sjukvård när du vistas tillfälligt i ett EU- eller EES-land och i Schweiz. Kortet är gratis och kan fås från Folkpensionsanstalten (FPA). Vi rekommenderar att alla som studerar eller vistas utomlands i praktiksyfte skaffar detta kort.
http://www.fpa.fi/


Bokmärk och dela