-
+

Tentamen

Efter varje kurs ordnas i regel tre tentamenstillfällen. Tentamenstillfällena meddelas i samband med kurspresentationen vid kursstart.

Tentamenstillfälle

Första tentamenstillfället ordnas i samband med kursavslutet.

Omtentamen

Två omtentamenstillfällen med fastslagna datum ordnas för varje kurs. Omtentamenstillfällena ordnas i samband med Öppna högskolans allmänna tentamendagar, datum för omtentamen >>

Allmänna tentamensdagar

Allmänna tentamenstillfällen hålls på lördagar kl 9.00–13.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. 

Dessutom ordnas omtentamenstillfällen även vissa torsdagar kl. 17-21 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Anmälan via Wilma.

I entrén på Norra finns information om i vilken sal tentamen sker. 

Grunder för omtentamen

Du har rätt att delta i omtentamen för att tentera upp underkänd kurs eller för att höja vitsordet i en godkänd kurs.

Höja vitsordet i godkänt tenta

Om du är missnöjd med ditt vitsord, har du rätt att skriva om tentan en gång. Resultatet i den andra tentamen räknas enbart om du får högre vitsord, får du ett längre vitsord är det resultatet från den första tentan som räknas.

Begränsad tid för omtentamen

Omtentamen och eventuella kompletteringar ska göras inom den termin som följer på terminen då kursen avslutats.

Kom ihåg att anmäla dig!

Anmälan till omtentamen görs senast torsdag kl 24.00 veckan före aktuellt tentamenstillfälle via Wilma

Extra tentamenstillfälle

Efter tre tentamenstillfällen kan extra tillfälle ordnas om läraren har möjlighet. Avgiften för extra tentamenstillfälle är 30 € per studerande.

Övrig information om tentamen ges på utbildningsprogrammens kanslier.


Bokmärk och dela