-
+
Info om datorfiler & e-post

Filer och e-post på högskolans server sparas så länge den studerande gjort en läsårsanmälan.

Saknar du e-post och inloggning till högskolans datorer? Läs mer om IT-tjänster

Relaterade länkar

Blanketter

Studieuppehåll

Kanslitjänster

Blanketter

Läsårsanmälan 

Ansök om studieuppehåll 

Avbryt studierna 


Läsårsanmälan

Lämna in läsårsanmälan

I början av varje hösttermin, senast två veckor efter studiestarten, behöver du fylla i läsårsanmälan i Wilma för att behålla din studieplats vid högskolan. 

Studerande som inleder sina studier på vårterminen, ska även de göra läsårsanmälan senast två veckor efter studiestart.

Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande förlorar du din studierätt.

Om du har problem med inloggningen i Wilma kan du fylla i  läsårsanmälan och lämna in eller maila den till kansliet.

Studieuppehåll

Kom ihåg att ansöka om studieuppehåll ifall du planerar ha uppehåll i dina studier.

Läs mer om studieuppehåll

Ansöka om förnyad studierätt

Om du förlorat din studierätt, måste du ansöka till högskolan på nytt. Om det gått mindre än fem år sedan du beviljades studieplats första gången kan du hänvisa till de ansökningshandlingar du skickade in då. Om det gått längre tid måste du skicka in handlingarna på nytt för att kunna förnya din studieplats.


Bokmärk och dela