-
+
Utexaminerade vid högskolan
Relaterade länkar

Anhållan om examensbetyg [docs]

Skriva examensarbete

Examen

Anhålla om examensbetyg

Ansök om examensbetyg med blanketten anhållan om examensbetyg [docs], som lämnas in till kansliet.

För godkänd anhållan krävs:

  • alla kurser för examen är avlagda och registrerade i Wilma
  • du har lämnat in till kansliet ett utskrivet arkivexemplar av examensarbetet och arbetet har publicerats på Theseus ELLER du har lämnat in till kansliet ett utskrivet arkivexemplar och ett inbundet exemplar av ditt examensarbete.

Examensbetyget

Betyg ges två veckor efter inlämnad godkänd anhållan.

Det betyg som utdelas vid högskolan översätts till engelska med ECTS studiepoäng.

Examen

Examen utfärdas när en studerande är godkänd enligt utbildningsplanen för programmet. För examen krävs även för vissa utbildningsprogram att den studerande har godkänd praktik. 

Examensfesten

I december och maj ordnas en examensfest för de som tagit examen under terminen. Förutom de utexaminerad, är övriga studerande, inbjudna gäster och högskolans personal välkomna att delta.


Bokmärk och dela