-
+

Studera med funktionshinder

Studerande med särskilda behov har rätt till stöd och hjälp som möjliggör högskolestudier och gör att den studerande kan bedömmas utifrån sina faktiska kunskaper.

Dokumenterade funktionshinder

Om du har ett funktionshinder som innebär att du behöver extra stöd för att genomföra dina studier vid högskolan, behöver du kunna uppvisa ett intyg över ditt handikapp.

Du ansvarar för att vicerektor eller studiehandledaren informeras om dina behov av stödåtgärder och att ett intyg lämnas in till skolan minst en månad före kursstart.

Intyget, som inte får vara äldre än fem år, ska vara utställt av läkare och skrivet för den nivå som motsvarar studier på gymnasialstadiet eller vid högskola. Det är viktigt att intyget innehåller en beskrivning av svårigheterna för att ge högskolan vägledning för det stöd som behövs.

Stödåtgärder

Vicerektor, studiehandledaren och berörd lärare kan, i samråd med den studerande utifrån läkarens utlåtande, bevilja följande pedagogiska stöd:

  • enskild tentamen
  • muntlig i stället för skriftlig tentamen
  • förlängd tentamenstid
  • tillgång till lärarens presentationmaterial och anteckningar
  • anteckningshjälp vid föreläsningar
  • extra handledning genom stödtutor
  • möjlighet att använda studentlitteratur som är anpassad för dyslektiker


Kontaktperson

Sven Schauman

 Bokmärk och dela