-
+
Schema

Schema ger dig tillgång till ditt eget schema, men också enskilda lärares schema och rumsbokningar. 

Kurslitteratur

Du ansvarar för att du har tillgång till den litteratur du behöver för dina studier. 

Högskolans kurslitteraturen finns i de flesta fall att låna från högskolebiblioteket. Läs mer >>

 

Kurspresentation

Inför en ny kurs hålls en kurspresentation. I kurspresentationen ingår kursbeskrivning och kursplanering samt kontaktuppgifter till läraren.

Kursplanering

I kursplaneringen får du information om undervisningstillfällen och tentamen.

Kursbeskrivning

Kursbeskrivningarna finns tillgängliga på utbildningsprogammens webbsidor, under rubriken kurser. Där hittar du information om kursen typ, namn, kurskod, omfattning i studiepoäng, målsättning, kurslitteratur, arbetsformer och examinaion. 

Närvaro

Närvaroskyldighet anges i kursbeskrivningarna och av läraren i samband med kurspresentationen. Närvaroskyldighet gäller normalt vid laborationer, presentationer av inlämningsuppgifter och projekt, samt vid gruppövningar i språk. Föreläsningar och handledningar kan vara obligatoriska. 

 

 


Bokmärk och dela