-
+

Bedömning

Bedömning av studieprestationer

Studerandes studieprestationer bedöms enligt Bedömningsanvisningar för Högskolan på Åland [pdf]. Som studerande har du rätt att få veta hur bedömningsanvisningarna har tillämpats.

Omtentamen & kompletteringar

Om du som studerande har underkänts i en kurs, har du rätt att få information om vilka brister är och vad du behöver förbättra.

Omtentamen

Du har möjlighet att skriva två omtentamen. Omtentamen bör ske inom tre terminer efter att kursen avslutats.

På begäran av den studerande kan läraren, i samråd med studiehandledare, bevilja en extra omtentamen och erbjuda stödåtgärder. 

Läs mer om omtentamen

Kompletteringar

Kompletteringar till kursen ska lämnas in inom som följer terminen efter avslutad kurs.

Missnöje med bedömning

En studerande som är missnöjd med bedömningen av sin studieprestation eller tillgodoräknande av tidigare studier, kan muntligen eller skriftligen begära en rättelse av den som utfört bedömningen inom 14 dagar från att den studerande tagit del av beslutet. 


Bokmärk och dela