-
+

 


Validering av kurs

Studerande har rätt att anhålla om att få tidigare studier som utförts vid annan högskola eller relevant arbetserfarenhet validerade (tillgodoräknade).

Ansökan

Fyll i ansökan omvalidering i Wilma. Kursens kursbeskrivning eller andra intyg som styrker din ansökan ska du bifoga till din ansökan i Wilma. Mera information om validering finns i Valideringshandboken.

Bedömningen

Bedömningen utförs av vicerektor och högskolan har rätt att besluta om dina tidigare studier och erfarenheter kan validerasoch i vilken omfattning. 

Om du inte är nöjd med bedömningen, läs Missnöje med bedömning, för att få vet hur du går tillväga för att be om en ny bedömning.

Handledning om validering i Wilma

Handledning steg för steg

 


Bokmärk och dela