-
+

Fusk & plagiat

Fusk och plagiat omöjliggör rättvis bedömning av studieprestationer och strider bland annat mot upphovsmannarätten.

Högskolan har ett Internetbaserat system för plagiatkontroll vid bedömning av inlämnade uppgifter.

Högskolelagen

I högskolelagen, Landskapslag (2002:81) om Högskolan på Åland står följande:

"33 §. Studerandes skyldigheter
De studerande skall följa fastställda regler för verksamheten.

Studerande som bryter mot reglerna och som inte rättar sig trots varning kan av högskolan avstängas för viss tid, högst ett år. Högskolan kan besluta att avstängningen skall verkställas omedelbart.

Innan beslut om avstängning fattas skall den studerande
beredas möjlighet att yttra sig i ärendet."

Högskolelagen hittar du i Ålands lagsamling.

Vad är plagiat?

Lär dig mer om vad som är plagiat med Refero - antiplagieringsguiden.


Bokmärk och dela