-
+
Kvalitetsledningssystem

Högskolans kvalitetsledningssystem har två huvudsakliga syften:

  • Att beskriva högskolans verksamhet
  • Att erbjuda fungerande rutiner för kontinuerlig utvärdering och utveckling.
Relaterade länkar

Högskolans organisation

Studerandeinflytande

Programråd

Varje termin sammankallar vicerektor studerande och programpersonal till ett programrådsmöte, där aktuella frågor på programmet diskuteras och protokollförs. Vicerektor och studiehandledare gör vid behov upp en handlingsplan för ärenden som behandlats på mötet.

Kursutvärdering och individuella samtal 

Efter avslutad programkurs eller genomförd praktik har den studerande möjlighet att utvärdera kursen eller praktikperioden. Den studerande får på begäran sammanställningen av utvärderingen av kursansvarig lärare eller vicerektor.

Den studerande kan begära att få individuellt samtal med vicerektor och om så önskas deltar studiehandledaren.

Studerandekåren Skåhla

Studerandekåren vid Högskolan på Åland heter Skåhla. 

En studerandekår kan jämföras med ett fackförening. Studerandekåren finns representerad i olika organ inom högskolan och hjälper högskolan och myndigheter med ärenden gällande studerande och försöker förbätta studerandes möjligheter och rättigheter. 

Kontakta Skåhla via e-post skahla[at]ha.ax

Skåhlas på facebook

Studerandeföreningar

Sjöfart: Ålands nautiska elevförbund (ÅNE)
Hospitality Management: Studerandeföreningen Hospitality Management (SFHM)

Andra grupper

Studeranderepresentanter ingår även i högskolans styrelse, internationella nämnden, biblioteksnämnden, nämnden för information och kommunikation, branschråden och arbetarskyddskommissionen.

 


Bokmärk och dela