-
+

Kursutvärdering

Efter avslutad kurs ges du som studerande möjlighet att utvärdera kursen med avseende på undervisningens nivå och kursinnehållets överrensstämmelse med kursbeskrivningen.

Också handledd praktik utvärderas vad gäller innehåll.

Utvärderingarna granskas av den ansvarig läraren och vicerektor ansvarar för den övergripande granskningen. 


Bokmärk och dela