-
+

Relaterade länkar

Bolognaprocessen

Studiepoäng & ECTS

Ett läsår på heltid motsvara 60 studiepoäng (sp) eller ECTS, vilket är 40 veckors heltidsstudier.

En studiepoäng (sp) motsvarar ca 27 timmars arbete (föreläsningar, övningar, eget arbete, litteraturläsning, tentamen etc.) 

ECTS

Studieprestationer vid Högskolan på Åland bedöms med ECTS-poäng. Förkortningen står för European Credit Transfer and Accumulation System.

ECTS är ett gemensamt system för prestationer vid europeiska högskolor inom ramen för Bolognaprocessen med avsikten är att göra det lättare att jämföra högre utbildningar och olika examina inom Europa, samt öka mobiliteten.

Omräkning av tidigare studieveckor

Innan studiepoäng (sp)/ECTS togs ibruk, delades utbildningen vid högskolan in i studieveckor. 1 studievecka (sv) motsvarar 1,5 studiepoäng (sp)/ECTS.


Bokmärk och dela