-
+

 

Bolognaprocessen

Det primära syftet med Bolognadeklarationen är att utveckla ett enhetligt europeiskt område för högre utbildning till 2010. Avsikten är att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar.

 

Detta uppnås via följande sex delmål:

Tydliga examensstrukturer

De instrument som används är i synnerhet systemet för överföring och dimensionering av studieprestationer ECTS (European Credit Transfer System) samt bilagan till examensbetyget.

Enhetliga examensstrukturer

Examensstrukturen utvecklas i regel utgående från en tvåstegsmodell. Den första nivån omfattar examina på bachelornivå omfattande tre-fyra år som borde ha relevans också på den europeiska arbetsmarknaden. Den andra nivån omfattar examina på masternivå och påbyggnadsexamina är examina på den tredje nivån.

Ett system för dimensionering av studierna

System för dimensionering av studierna som överensstämmer med ECTS togs i bruk. I många europeiska länder har det inte funnits någon dimensionering av studierna, utan examinas omfattning har angivits i år eller terminer.

Ökad rörlighet

Hinder för rörlighet i fråga om studerande, lärare, forskare och annan personal vid högskolorna avlägsnas och rörligheten förbättras väsentligt.

En europeisk dimension i kvalitetsevalueringen

Det europeiska samarbetet i kvalitetssäkring utökas i syfte att finna gemensamma metoder och kunskapsnivåer. Nätverket ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education) spelar här en central roll.

En europeisk dimension i den högre utbildningen

Mångsidigt, effektivt internationellt samarbete och nätverksbildning, utbildning i språk och kultur.

Mera information

Läs mera om Bolognaprocessen såväl inom EU som i Finland som Sverige på nedanstående länkar:

Högre utbildning i Europa
Bologna processen

Undervisnings-och kulturministeriet
i Finland
Bolognaprocessen i Sverige
Regeringskansliet - högskola och forskning

ECTS
 


Bokmärk och dela