-
+
Relaterade länkar

Examensarbete (kvalitets.dok. B.1.3.4)

Skriva examensarbete (viktiga dokument)

Skriva uppsats (resurser från biblioteket)

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande sjökaptenen att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt

Mera information

I kvalitetsledningsdokument B.1.3.4 Examensarbete  kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.

Kursbeskrivningen Examensarbete S501101

Skrivguiden och mallar hittar du under Skriva examensarbete.

Har du frågor?

Kontakta vicerektor-sjo@ha.ax


Bokmärk och dela