-
+

Programöversikt
Årskurs 1

Grundstudier
Gemensamma yrkesstudier

Årskurs 2

Grundstudier
Gemensamma yrkesstudier
Yrkesstudier inom vald inriktning

Årskurs 3

Grundstudier
Gemensamma yrkesstudier
Yrkesstudier inom vald inriktning

Årskurs 4

Examensarbete 

Information om utbildningen

Omfattning

Studierna omfattar sammanlagt 210 sp:

Grundstudier 20-60 sp
Yrkesstudier 90-120 sp
Praktik 30 sp
Examensarbete 15 sp


Studieform

Kurserna kan bestå av föreläsningar, grupparbeten, eget arbete, studiebesök, övningar, hemuppgifter etc. Olika kurser har olika upplägg – se respektive kursbeskrivning.

I undervisningen används även en lärplattform vilket möjliggör kommunikation med läraren och andra studerande via Internet.

Det är ingen närvaroplikt på föreläsningarna men det är den studerandes eget ansvar att inhämta den kunskap som nämns i kursens mål (se respektive kursbeskrivning).

Kurser via Öppna högskolan

En del av kurserna går via Öppna högskolan enligt fordringarna vid Åbo Akademi eller Svenska handelshögskolan. Lektionerna är oftast på kvällar och helger. Du kan även välja dina valfria kurser från Öppna högskolans utbud, se old.ha.ax/open.

Inriktningar

De yrkesinriktade studierna inleds det andra studieåret.

Redovisning och ekonomistyrning (210 sp)

Inriktningen redovisning och ekonomistyrning passar dig som vill få mångsidiga kunskaper inom företagsekonomi och är intresserad av att arbeta med redovisning och ekonomiuppföljning eller arbeta som egen företagare. 

Viktiga ämnesoråden är redovisning, entreprenörskap, marknadsföring, ekonomistyrning och logistik. 

Human Resource Management och ledarskap (210 sp)

Inriktningen Human Resource Management (HRM) och ledarskap är lämlig för dig som vill jobba med ledning och personalarbete i olika slags organisationer och företag. Du får bl a kännedom om hur man tillämpar strategier för HRM och Human Resource Development (HRD) i personalarbete.

Viktiga ämnesområden är organisation, HRM, ledarskap, praktisk personaladministration, gruppdynamik och arbetsrätt. 

Sjöfart och logistik (210 sp)

Inriktningen sjöfart och logistik riktar sig till dig som vill arbeta med sjöfart och internationell handel. Eftersom kunskapen inom shipping är stor på Åland kommer de teoretiska och praktiska studierna att genomföras i nära samarbete med utbildningsprogrammet för sjöfart och den åländska maritima näringen. 

Viktiga ämnesområden är sjöfartsekonomi, logistik, juridik och fartygskännedom. 

Praktik

I studierna ingår 30 sp praktik.

Studerande ordnar själv sin praktikplats. Praktiken ska vara av sådan karaktär att de kunskaper den studerande fått under studietiden används.

Läs mer om praktiken >>

Examen

Studierna leder till en yrkeshögskoleexamen, Tradenom YH, som motsvarar en lägre högskoleexamen (kandidatexamen). Den engelska titeln är Bachelor of Business Administration.

 


Bokmärk och dela