-
+

Programöversikt
Årskurs 1

Gemensamma grundstudier

Årskurs 2

Yrkesstudier

Arbetsplatsförlagd utbildning utanför studieorten

Årskurs 3

Fördjupade yrkesstudier

Examensarbete

Valfria studier

Årskurs 4 (hösttermin)

Fördjupade yrkesstudier
Förmanspraktik på valfri ort

Valfria studier 

 

Information om utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Studiernas upplägg

Första året är ett basår där du får en helhetsbild av branschen. Du praktiserar på hotell och restauranger. Praktiken är förlagd delvis på kvällar och veckoslut samt i slutet av varje termin.

Under andra året läser du mera yrkesstudier inom ledarskap, ekonomi, gastronomi, hotell och turism. Efter åk 2 har du praktik utomlands. Du kan praktisera i England, Frankrike, Tyskland eller varför inte i Dubai? Naturligtvis kan du välja bland de förstklassiga ställen som finns i Nordens huvudstäder.

Undervisningsspråket är svenska, men du kommer även att läsa andra språk för att klara dig i en internationell bransch.

Under termin 6-7 skriver du examensarbete på 15 sp och fördjupar studierna samt utför en fyra veckor lång förmanspraktik på ett företag i branschen.

Innehåll

Under grundstudierna bygger du upp ett ökat självförtroende, en stark branschkänsla och yrkesidentitet. Detta uppnår du genom att du praktisk övar dina yrkeskunskaper under grundkurserna i turism och hotell- och restaurangverksamhet.

För mera detaljerad information, se kursbeskrivningarna.

Praktik

Efter fjärde terminen har du arbetsplatsförlagd utbildning på ett hotell- eller restaurangföretag utanför studieorten. Du kan också välja praktik inom rederinäringen. Praktiktiden är 4 månader.

Under den sjunde terminen har du så kallad förmanspraktik i 4 veckor. 

Läs mer om praktiken>>

Examen

Yrkeshögskoleexamen i turism och kosthåll, Restonom YH (Bachelor of Hospitality Management)


Bokmärk och dela