-
+

Relaterade länkar

Samarbetshögskolar

Gå till..

Kriterier för stipendium

Studieplats

Stipendium

Giltiga länder 

Checklista

Frågor & svar

Resan

Studiemedel

Försäkringar

Kontakt

Blanketter

Du hittar blanketterna på sidan Studera utomlands, under Blanketter för Erasmus praktik.

Meritförteckning

Europass

 

 

Erasmuspraktik

Erasmuspraktik ger dig möjlighet att under två till tolv månader genomföra praktik vid företag, privata och offentliga organisationer i ett annat medlemsland inom EU.

Syftet är att bland annat att du som studerande ska bli bättre förberedd för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka din anställningsbarhet.

Kriterier för stipendium

För att kunna söka samt beviljas ett Erasmus praktikstipendium ska du

 • Vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Finland
 • Vara inskriven vid Högskolan på Åland och före utresan ha fullföljt minst ett års högskolestudier.
 • Få din praktik tillgodoräknad i din examen antingen som frivillig eller obligatorisk praktik.
 • Göra din praktik i godkänt land samt godkänd praktikplats.
  Några undantag finns när det gäller val av praktikplats. Det är inte möjligt att ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på följande platser:
  • Europeiska institutioner/EU-organ
  • Organisationer som hanterar EU-program
  • Finska ambassader, konsulat eller annan finsk representation utomlands

Studieplats

Studerande uppmuntras att själva skaffa praktikplats.

Men du kan även hitta lämpliga praktikplatser via t.ex.  erasmusintern.org

Stipendium

Studerande som får sin ansökan beviljad kommer att få ett Erasmus praktikstipendium.

Summan varierar något beroende på i vilket land i Europa som praktiken ska genomföras. Beloppet är ca. 330-380 € per månad.

Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden.

Giltiga länder

I något av de 30 andra länder som deltar i Erasmus det vill säga EU-länder, kandidatland (Turkiet) samt EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein). I dagsläget kan du inte göra din praktik i Schweiz eller Balkanländerna.

Checklista

Checklista för innehåll till Erasmus stipendieansökan

1. Ansökan om stipendium för Erasmuspraktik

Blankett: Ansökan för praktik ansökan ska vara godkänt som en del av examensstudierna.

Senast 13 februari

2. Ett training agreement undertecknas av företaget/organisationen

Blankett:  Training Agreement

Detta är en avsiktsförklaring där företaget/organisationen bekräftar att de kan ta emot dig som praktikant under en viss tidsperiod.

Dokumentet ska innehålla följande information:

 • Information om att du blivit accepterad som praktikant hos dem.
 • Arbetsuppgifter
 • Start- och slutdatum för praktikperioden (ska stämma överens med datumen i din ansökan)

3. Meritförteckning

Detta ska bland annat innehålla kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Europass är ett bra redskap när du skriver ditt CV . Även en  officiell utskrift på ditt studiekort på engelska kommer attt behövas.

Dokumenten skrivs under av hemuniversitet, studenten själv samt mottagande organisation.

4 Språktest

Erasmuspraktiken föregås av ett språktest och språkkunskaperna testas också efter praktiken. Detta sker online.

Frågor och svar

Var kan jag göra min praktik?

Du kan göra din praktik vid företag, organisationer, forsknings- och utbildningscentrum i något av de deltagande länderna. Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte. Detta anses oftast som studier och inte praktik. Undantaget kan exempelvis vara praktik på ett universitets laboratorium.

Inom vilka ämnesområden finns möjligheten till Erasmuspraktik?

Det finns inga begränsningar för detta. Praktikstipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne.

Vad får jag för ersättning i form av stipendium?

Stipendiebeloppet är på 330-380 €/månad. Tanken är att stipendiet ska vara ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende).

Kan jag kombinera en praktik- och en studieperiod inom Erasmus?

Ja. Varje student kan dock endast beviljas Erasmus stipendium för studier en gång och praktik en gång.

Måste jag tillgodoräkna praktiken?

Praktiken måste antingen tillgodoräknas eller erkännas. Om praktiken tillgodoräknas ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande. Om praktiken enbart erkänns innebär det att den ingår i ditt Diploma Supplement (Examensintyg).

Resan

Utbetalningen kommer att ske när alla parter undertecknat kontraktet  övriga handlingar är inlämnade till internationella koordinatorn. Språktestet ska också vara utfört före utbetalning.

Studiemedel

Om du gör din praktik inom ramen för dina studier, examensarbete har du rätt till studiemedel. Du är berättigad till studiestöd enligt gällande normer om du får ditt studiestöd från Åland och Finland. För övriga länder kontakta den enhet som handlar ditt studiestöd.

Försäkringar

Innan du åker ut på din praktik måste du se till att du är försäkrad. Försäkringar verkar alltid överflödiga så länge inget oförutsett sker, men det är ett absolut måste att du är försäkrad.

Du ska även ta med dig ditt sjukförsäkringskort som FPA utfärdar. Detta gäller om du ska till ett land inom EU/EES och Norden. Du beställer detta kort genom FPA.

Kontakt

Internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund


Erasmus praktikplatser - lägg upp din egen profil eller sök platser

 Erasmusintern


Bokmärk och dela