-
+

Relaterade länkar

Skriva examensarbete (viktiga dokument)
Skriva uppsats (resurser från biblioteket)
APA Style

Hur skriver jag referenser enligt APA?
APA-mall för hantering av referenser [pdf]


Examensarbete (kvalitets.dok. B.1.3.4)  Särskilda grunder för bedömning av examensarbete (kvalitets.dok. B.1.3.4-4) 

Examensordningen [pdf] 

Examensarbete

Enligt examensordningen 5 § ska examensarbetet omfatta 15 studiepoäng.

I samband med examensarbetet ska den studerande visa att han/hon självständigt kan tillämpa kunskaper och arbetsmetoder inom sitt yrkesområde och driva ett projekt under en bestämd tid parallellt med de övriga studierna. Studeranden ska genom att använda sig av ett vetenskapligt tillvägagångssätt fördjupa sina ämneskunskaper och träna förmågan till kritisk granskning och analys.

Processen för examensarbete beskrivs i kvalitetsledningssystemet i dokumenten Examensarbete och Särskilda grunder för bedömning av examensarbete för studerande på utbildningsprogrammet för vård.

 

Förslag på ämnen till examensarbete

 

Kontaktperson

     

Att identifiera nedstämdhet bland äldre - kan Geriatric Depression Scale vara ett lämpligt verktyg att använda för sjukskötare? -  analys av kvantitativ data samt litteraturstudie

 

Erika Boman 

     
Nedstämdhet bland äldre på Åland - analys av kvantitativ data  

Erika Boman

 

  ...
 

Livsstil och hälsa bland äldre på Åland - analys av data från projektet Hälsa och livskvalitet hos äldre på Åland 2015

 

Erika Boman

     

Kartläggning av resurser för att möta psykisk ohälsa bland äldre på Åland - intervjustudie  


   Erika Boman
     

 

   
     
     

 


Bokmärk och dela