-
+

Valfria studier

I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) i valfria kurser. De valfria studierna kan bestå av teori eller praktik.


Teoretiska kurser

Om du väljer att läsa teoretiska universitetskurser kan du läsa via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se. Observera att behörighet för högskolestudier i Sverige krävs för att söka till kurser via antagning.se

Du kan också läsa kurser på www.summersemester.fi, här hittar du sommarkurser (maj - aug) från yrkeshögskolorna i Finland. Portalen öppnar 1.3.2018 och ansökningen börjar 15.3.2018.   

Du har även möjlighet att delta i kurser som erbjuds inom sjukskötarprogrammets olika nätverk.

Kurser via Öppna högskolan

Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan, och fått den godkänd som valfri, men inte deltar eller inte slutför den, måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen, tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det här gäller också programstuderande. Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola, t.ex. Åbo Akademi.

För att få din kurs registrerad på studiekortet, begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, t.ex. Åbo Akademi. Du fyller i valideringsansökan i Wilma och bifogar kopia av kursintyget och kursbeskrivning, se handledningen hur du ska göra. 

Praktik & studier utomlands

Under den valfria kursen kan en upp till fem veckor lång praktik genomföras. Önskemål om praktikplats lämnas till studiehandledaren terminen innan den valfria praktiken genomförs.  

Kontrollera med studiehandledaren

Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

 


Bokmärk och dela