-
+

Vård

Information för dig som studerar på sjukskötarprogrammet

Läsåret 2018-2019

Alla studerande på sjukskötarprogrammet inleder sina studier 20.8.2017

Höstterminen 2018

20.8.2018 (v. 34) - 11.1.2019 (v. 2)
Examensfest måndag 17.12.2018

Undervisningsfritt 24-28.12.2018 (v. 52)

Vårterminen 2019

14.1.2019 (v. 3) - 31.5.2019 (v. 22) 

 


VFU-perioder för läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018

VA18 (termin 1)
Studiebesök inom kursen Omvårdnad som profession och vetenskap, vecka 39

VA17

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1, vecka 42-49

VA16
Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa, vecka 48-51, 2

 

Vårterminen 2019

VA18

Grundläggande omvårdnad, vecka 5-9

Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd, vecka 17-22

VA17

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2, vecka 10-17

VA16

Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa, vecka 3-9


Kansliärenden

Högskolan Norra
Neptunigatan 17
Tfn +358 (8)18 537000
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Jenny Österbacka

Programkoordinator

Jeanette Höstman 

Kontaktbibliotekarie

Linda LundgrenBokmärk och dela