-
+

Vård

Information för dig som studerar på sjukskötarprogrammet

Läsåret 2017-2018

Alla studerande på sjukskötarprogrammet inleder sina studier 21.8.2017

Höstterminen 2017

21.8.2017 (v. 34) - 12.1.2018 (v. 2)
Examensfest måndag 18.12.2017
Undervisningsfritt 25-29.12.2017 (v. 52)

Vårterminen 2018

15.1.2018 (v. 3) - 1.6.2018 (v. 22) 

 


VFU-perioder för läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017

VA14
Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination, vecka 35-39

VA17 (termin 1)
Studiebesök inom kursen Omvårdnad som profession och vetenskap, vecka 39

VA14
Valfri VFU under perioden vecka 41-49

VA16
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1, vecka 42-49

 

Vårterminen 2018

VA17

Grundläggande omvårdnad, vecka 5-9

Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd, vecka 17-22

VA16

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2, vecka 10-17

 

 


Kansliärenden

Högskolan Norra
Neptunigatan 17
Tfn +358 (8)18 537000
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Jenny Österbacka

Programkoordinator

Jeanette Höstman 

Kontaktbibliotekarie

Linda LundgrenBokmärk och dela