-
+

Relaterade länkar

Praktik

Examensarbete

Information om utbildningen

Omfattning

IT-programmet omfattar 210 - 240 studiepoäng (sp) eller 3,5 - 4 år, beroende på vilken inriktning du väljer.

Studierna är uppdelade i:

Grundstudier

30 sp

Yrkesstudier

115  - 145 sp

Valfria studier

20 sp

Praktik

30 sp

Examensarbete

15 sp


Grundstudier (30 sp)

Grundstudierna består av språk, allmänna och ämnesrelaterade studier, med kurser i exempelvis engelska, diskret matematik, forskningsmetodik och studieteknik.

Yrkesstudier (115-145 sp)

I yrkesstudierna ingår ämnena systemutveckling, programmeringsteknik och datateknik i ungefär lika omfattning. Exempel på kurser inom yrkesstudierna är programmering i objektorienterade språk, systemutveckling, människa-dator-interaktion, databaser, datakommunikation, datorgrafik och multimediateknik, operativsystem, logik, deklarativa programspråk och webbserverteknik. Dessutom ingår en projektbaserad kurs i programutveckling och projekthantering i samarbete med företag och med andra högskolor.

30 sp i inriktande yrkesstudier

Väljer du att studera till ingenjör (240 sp), kommer du att läsa en termin (30 sp) med kurser i elektroteknik och naturvetenskapliga ämnen. 

Valfria studier (20 sp)

Inom de valfria studierna breddar du ditt kunskapsområde och/eller fördjupar kunskaperna inom mjukvaruutveckling.

Populära valfria studier för att bredda sitt kunskapsområde har varit psykologi, pedagogik, filosofi, språk och ekonomi och populära kurser för att bredda och fördjupa kunskaperna inom det egna ämnesområdet har varit nya tekniker.

Högskolan försöker möta de studerandes önskemål och Öppna högskolan är en resurs som ofta används för de valfria studierna på programmet.

Praktik (30 sp)

Praktiken utformas så att den stöder studierna på programmet. De åländska IT-företagen har stort behov av utbildad personal och är intresserade av att erbjuda goda praktikplatser. Läs mer om praktik.

Examensarbete (15 sp)

Examensarbetet utförs när huvuddelen av studierna är avklarade och väljs med tanke på den valda examensinriktningen. Läs mer om examensarbetet.

Studieform

Kurserna består av föreläsningar, grupparbeten, eget arbete, studiebesök och labbövningar. I undervisningen används även lärplattformar vilket möjliggör kommunikation med läraren via Internet.

Det är ingen närvaroplikt på föreläsningarna men det är ditt eget ansvar att inhämta den kunskap som nämns i kursens mål (se respektive kursbeskrivning).

Examensinriktning

I slutet av det första året väljer du examensinriktning,

  • Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik, Systemvetare YH (210 studiepoäng)
    Eng.: Bachelor of Information Technology (210 ECTS)
  • Yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör YH (240 studiepoäng)
    Eng.: Bachelor of Engineering (240 ECTS)

Externa studerande vid utbildningsprogrammen

Om du är intresserad att läsa enstaka kurser som ingår i ett utbildningsprogram, kontakta då kanslier[at]ha.ax för mera information.  


Bokmärk och dela