-
+

Relaterade länkar

Examensarbete (kvalitets.dok. B.1.3.4)

Skriva examensarbete (viktiga dokument)

Skriva uppsats (resurser från biblioteket)

Examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete, vars syfte är att träna den blivande systemvetaren eller ingenjören att:

  • tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
  • kombinera olika delområden i sin utbildning
  • lösa problem med hänsyn till helheten
  • arbeta logiskt och systematiskt
  • söka kunskap och använda källmaterial
  • presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt

 

Förkunskapskrav: Avklarat 120 sp inklusive samtliga kurser på årskurs 1 och kursen i Grundläggande forskningsmetodik.

Mera information

I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.

Skrivguiden och mallar hittar du under Skriva examensarbete.


Bokmärk och dela