-
+

Sjöfart

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för sjöfart.


Läsåret 2017-2018

Schemalagd undervisning inleds:

SK-1: Basmatematik  16 augusti. Utan basmatematik 21.8.2017

SK-2: Basmatematik i 16 augusti. Utan basmatematik 29.8.2017.

SK-3: 16.10.2017

SK-4: 23.8.2017

SK-5: 21.8.2017

Höstterminen 2017

21.8.2017 (v. 34) - 12.1.2018 (v. 2)
Examensfest: måndag 18.12.2017
Undervisningsfritt: 25-29.12.2017 (v. 52)

Vårterminen 2018

15.1.2018 (v. 3) - 1.6.2018 (v. 22)
Examensfest: fredag 25.5.2018

Kansliärenden

Högskolan Södra
Navigationsskolegränd 2
Tfn +358 (0)18 5370
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Carola Maxenius-Mickelsson

Programkoordinator

Carola Maxenius-Mickelsson

Kontaktbibliotekarie

Helena Lundberg

 Bokmärk och dela