-
+

Sjöfart

Information för dig som studerar på utbildningsprogrammet för sjöfart.


Läsåret 2018-2019

Schemalagd undervisning inleds:

SK-1: Basmatematik  15 augusti. Utan basmatematik 28.8.2018

SK-2: 3.9.2018

SK-3: 17.10.2018

SK-4: 29.8.2018

SK-5: 20.8.2018

Höstterminen 2018

20.8.2018 (v. 34) - 11.1.2019 (v. 2)
Examensfest: måndag 19.12.2018

Undervisningsfritt: 24-28.12.2018 (v. 52)

Vårterminen 2019

14.1.2019 (v. 3) - 31.5.2019 (v. 22)
Examensfest: fredag 24.5.2019

Kansliärenden

Högskolan Södra
Navigationsskolegränd 2
Tfn +358 (0)18 5370
E-post kanslier[at]ha.ax

Vad kan jag få hjälp med på kansliet?

Studiehandledare

Carola Maxenius-Mickelsson

Programkoordinator

Carola Maxenius-Mickelsson

Kontaktbibliotekarie

Helena Lundberg

 Bokmärk och dela