-
+

Öh-kurser för programstuderande

Öppna högskolan (Öh) har hand om kursverksamheten vid Högskolan på Åland och erbjuder kurser även för programstuderande.

 

Du som studerar vid Högskolan på Åland har möjlighet att välja kurser från Öhs programutbud till dina valbara studier eller som komplement till din utbildning. Som programstuderande behöver du inte betala terminsavgiften för högskole- och universitetskurser, men du måste anhålla om avgiftsbefrielse.

Anmälan

Om du planerar att delta i en kurs via Öh, kom då ihåg att:

  1. Kontakta din studiehandledare och kontrollera om du har rätt att delta gratis och får tillgodoräkna dig studiepoängen.
  2. Anmäl dig till kursen inom utsatt tid via Öppna högskolans kurswebbplats

Öppna högskolans utbud

Öppna högskolan erbjuder olika typer av kurser och presenterar ett nytt kursutbud varje vår och höst. Utbudet kan påverkas – lämna gärna in önskemål om kurser till kansliet.

Universitets- och högskolekurser

Universitets och högskolekurser som följer fordringarna vid andra universitet och högskolor, det är främst dessa kurser som är aktuella för dina valbara studier. Öh erbjuder kurser inom många olika ämnesområden. Eftersom föreläsarna ofta kommer utifrån genomförs kurserna vanligen under helger och kvällar. Du får ett intyg efter varje avklarad kurs, intyget ska du lämna till studiehandledaren.

Yrkeshögskolekurser

Kurser som allmänt är godkända att ingå som ordinarie eller valbara kurser i utbildningsprogram vid Högskolan på Åland eller vid någon annan yrkeshögskola.

Sjöfartskurser

Kurser inom sjöfart som ordnas i samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum. Vissa av dessa kurser är obligatoriska på sjöbefälsutbildningarna och därmed avgiftsfria för de studerande.

Fortbildning

Självfinansierade kurser riktade till företag eller privatpersoner. I fortbildningskurserna får HÅ-studerande t. v. inte delta avgiftsfritt.

Mera info

Mera info om Öppna högskolan och kursutbudet


Bokmärk och dela